Tarievenlijst

(vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit)
Periodieke controle € 21,00
Preventieve voorlichting of instructie per 5 minuten € 12,39
Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,39
Fluoridebehandeling € 22,10
Kleine röntgenfoto € 15,47
Eénvlaksvulling € 44,21
Tweevlaksvulling € 58,02
Drievlaksvulling € 69,07
Meervlaksvulling € 88,41
Sealen per element € 24,87
Trekken tand of kies € 41,44
Onderstaande bedragen zijn geschat voor een begroting:
Brug (inclusief techniekkosten) €1527,16
Wortelkanaalbehandeling 1 kanaal € 395,23
Wortelkanaalbehandeling 2 kanalen € 439,44
Wortelkanaalbehandeling 3 kanalen € 483,64
Wortelkanaalbehandeling 4 of meer kanalen € 527,85
Kroon (inclusief techniek kosten) € 531,10

Alle prijzen zijn vastgesteld door NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)