Fluoride

De werking van fluoride

Als er bij iemand beginnende gaatjes gezien worden, is dit het teken, dat te veel, te vaak en te lang ontkalkend zuur in de mond aanwezig is.

Dit zuur wordt door de bacteriën uit de plak gevormd uit suiker.
Normaal gesproken worden de zuren geneutraliseerd door het speeksel en wordt de schade, die de zuren hebben toegebracht ook door het speeksel hersteld.
Nu echter is het evenwicht tussen aanval vanuit zuren en herstel vanuit het speeksel verstoord. Het veelvuldig gebruik van suiker is hiervan de oorzaak.

Fluoride kan het verstoorde evenwicht herstellen, met name als het tweemaal per dag tijdens het poetsen door middel van tandpasta op de tanden en kiezen wordt aangebracht.

Tijdens de halfjaarlijkse controle zal er een extra dosis fluoride worden gegeven bij kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Dit in verband met het doorkomen van de blijvende tanden en kiezen.

Dit zal tot 18 jarige leeftijd bij elke halfjaarlijkse controle gegeven worden.

Het tweemaal daags poetsen met een fluoride tandpasta en de extra dosis die elk half jaar gegeven wordt zijn voldoende voor uw kind. Fluoride tabletjes, spoelvloeistoffen, gels, lakken en druppels zijn echter niet nodig. Mocht dit wel nodig zijn zal de tandarts/mondhygiëniste u hiervan op de hoogte stellen.