Implantaten

Wat is een implantaat

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak geplaatst wordt en in het bot vastgroeit. Implantaten zijn gemaakt van titanium en worden door het lichaam en omringende bot zeer goed verdragen. Implantaten kunnen er uit zien als schroeven of als holle cilinders.

01.Implantaten

Implanten zijn klein, hebben een doorsnede van 3,5 tot 4,1 mm, een lengte van 8 tot 16mm, en zijn dus ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Het plaatsen van 1 of meerdere implantaten heet implantatie.

02. Implantaten

Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is vastgegroeid, kan het implantaat dienen als basis voor een kroon, of dienen als steun voor een gebitsprothese.

03. Implantaten

Titanium

Onder de zogenaamde weefselvriendelijke metalen is titanium één van de beste stoffen voor het vervaardigen van implantaten. Daarom komt het gebruik hiervan in de moderne geneeskunde zeer regelmatig voor (bijvoorbeeld bij: botbreukplaten, kunstgewrichten en pace-makers). Titanium wordt door het menselijke lichaam volledig geaccepteerd; dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

Implantatie in de tandheelkunde

Sinds mensenheugenis heeft de tandheelkunde getracht verloren gegane tanden zo natuurlijk mogelijk te vervangen. Herstel van het uiterlijk, fuctieherstel zoals het kauwen, spreken en lachen, moeten het uiteindelijke resultaat vormen. De natuur heeft een perfect kauwsysteem ontwikkeld dat nooit volledig door kunstmiddelen vervangen kan worden. Het plaatsen van kunstwortels (implantaten) in de kaak als pijler voor tandvervanging komst het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel. Het aanbrengen van implantaten gebeurt over het algemeen onder plaatselijke verdoving.

 

Vervanging van één enkele tand of kies

04. Implantaten

Als één enkele tand of kies ontbreekt, bijvoorbeeld door een ongeval, kan in de ontstane ruimte een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt een kroon geplaatst.
Deze behandeling biedt het grote voordeel dat de naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een brug.

Vervanging van meerdere tanden of kiezen

05. Implantaten

Als er een aantal tanden of kiezen ontbreken, zou er een gedeeltelijke prothese gemaakt kunnen worden (frame prothese). Het dragen van een frame wordt vaak als hinderlijk ervaren en is ook niet zo goed voor de nog aanwezige tanden en kiezen. Implantaten kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. Op de implantaten kan een brugconstructie gemaakt worden, net zoals op natuurlijke tandwortels.

Onder structuur voor een prothese

06. Implantaten

Als alle tanden en kiezen ontbreken en het bestaande kunstgebit heeft onvoldoende houvast op de kaak, dan kan het kunstgebit worden vastgeklikt op implantaten.

 

Wanneer kunnen implantaten worden toegepast?

Indien u een goede algemene gezondheid heeft, u uw mond perfect schoon houdt en de kaak er geschikt voor is, kunnen er implantaten worden geplaatst. Vanaf 18 jarige leeftijd kan worden geïmplanteerd. Implantaten kunnen zowel bij jonge als bij oudere mensen worden aangebracht. Uw tandarts/kaakchirurg zal een zorgvuldige beoordeling maken en u over de mogelijkheden informeren.

In welke gevallen moet van een implantaat worden afgezien?

Implantatie is niet mogelijk als de hoeveelheid kaakbot onvoldoende is. Onderzoek van het kaakbot met behulp van o.a. röntgenfoto’s zal dit uitwijzen. Patiënten die bepaalde medicijnen gebruiken of niet in staat zijn eventuele natuurlijke tanden en implantaten perfect schoon houden, is implantatie niet aan te raden.

De implantatie in 5 fasen

1. Het onderzoek.
Het onderzoek bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel. Röntgenfoto’s kunnen hulp bieden bij het bepalen of er voldoende bot aanwezig is

2. De implantatie.

Deze ingreep kan onder plaatselijke verdoving geschieden. Er wordt een snede in het tandvlees gemaakt, vervolgens wordt in het bot een gaatje gemaakt waar het implantaat precies in past.
De ingreep duurt, afhankelijk van het aantal implantaten, tussen de 30 en 90 minuten. In het algemeen vallen pijn, zwelling en ongemak erg mee. Goed koelen met een coldpack of ijsblokjes helpt enorm. Na een week worden de hechtingen verwijdert en wordt de genezing gecontroleerd.

3. De ingroei-fase.

Het kaakbot groeit tegen de implantaten aan. Dit duurt plus/minus 3 maanden aan de onderkaak en 5 maanden voor de bovenkaak. Tijdens de ingroei-fase wordt de patiënt regelmatig  gecontroleerd op een goede genezing. In bijna alle gevallen krijgt de patiënt een noodvoorziening en loopt u dus nooit lang zonder tanden en kiezen.

4. Het plaatsen van de implantaat-opbouw.

Na de ingroei-fase wordt de implantaatopbouw geplaatst. Hierop kan de tandvervanging bevestigt worden. (Het vastklikken van een prothese, een brug of een kroon).

5. De nazorg.

Regelmatige controles (elke 3 tot 6 maanden) en een goede mondhygiëne zijn zeer belangrijk voor het slagen van de hele behandeling. Implantaten zijn bij een goede mond- hygiëne de meest aangename en duurzame tandvervanging. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend functioneren.

07. Implantaten

Uitgangs situatie:
plaats waar het
implantaat komt

08. Implantaten

Het tandvlees
wordt losgemaakt

09. Implantaten

Er wordt een
gaatje in het bot
geboord

10. Implantaten

Het implantaat
wordt erin aan-
gebracht

11. Implantaten

Het tandvlees
wordt gehecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mislukking en verwijdering van een implantaat

In ongeveer 3 tot 7% van de gevallen kan er sprake zijn van een mislukking. Het implantaat groeit niet vast of kan na verloop van tijd los gaan zitten. In deze gevallen zal het implantaat pijnlijk aanvoelen en verwijderd moeten worden. Het ontstane gaatje geneest normaal. Meestal kan na een aantal maanden een nieuw implantaat worden aangebracht.

 

Voordelen

Implantaten bieden een oplossing in aanvulling op de traditionele tandheelkunde. Denk daarbij aan een niet goed functionerende onder prothese. Na de behandeling kan bijvoorbeeld het kauwen weer gemakkelijker worden

Daarnaast kunnen kronen en bruggen op implantaten worden gemaakt. Dit zijn vastzittende in plaats van uitneembare vervangingen van verloren gegane tanden en kiezen.

 

Nadelen

Een behandeling met implantaten vergt een lange behandelingsperiode.

De behandeling is kostbaar en wordt niet altijd vergoed door de ziektenkostenverzekeraar.

De dagelijkse verzorging van de implantaten en de suprastructuur vergt veel aandacht, moeite en tijd en moet het gehele leven worden volgehouden. Meer informatie over het schoonhouden van de implantaten, kunt u lezen in de folder van het Ivoren Kruis over mondhygiëne bij implantaten (onder bruggen)

 

Een onder prothese op implantaten

12. Implantaten

Bij deze 68-jarige vrouw bestond een sterke behoefte aan wat meer houvast voor de onderprothese.
De kaakchirurg was gevraagd ter plaatse van de hoektanden twee implantaten te plaatsen.
Dit is de situatie 3 maanden na implantatie.
De implantaten zijn goed vastgegroeid en er kan begonnen worden met het vervaardigen van een verankering voor de prothese.

13. Implantaten

Allereerst worden er opzetstukjes (abutments) vastgeschroefd in de implantaten.
Hier overheen wordt een afdruk gemaakt, zodat het in het laboratorium een model aanwezig, waarop de verdere structuren kunnen worden vervaardigd.

14. Implantaten

Op de opzetstukjes is in het laboratorium een steg gemaakt. Een steg is een staafvormige verbinding tussen de twee opzetstukjes.
Op doorsnede is de steg peervormig met de bolste zijde boven. Dit is om een lichte draaiing van de prothese mogelijk te maken.

15. Implantaten

In de prothese is een klemmetje (matrix) vervaardigd. Dit klemmetje past precies over de steg en zorgt dat de prothese vastklikt en op zijn plaats blijft zitten. Op deze wijze is nog wel een lichte draaiing van de prothese mogelijk.

16. Implantaten

Ook in de bovenkaak is een nieuwe prothese vervaardigd.
De nieuwe prothese wordt door patiënten als zeer comfortabel ervaren.
Doordat de prothese goed op zijn plaats blijft, heeft men meestal ook erg weinig last van drukplaatsen (blaartjes als gevolg van doordrukken van de prothese).

 

Kosten

In het kort iets over de kosten voor de patiënt.

Particuliere verzekeringsmaatschappijen hebben veelal verschillende voorwaarden wat betreft de vergoeding van implantaat-gedragen protheses. Informeer daarvoor bij uw ziektekostenverzekeraar en/of bij uw tandarts.

 

Een brug op twee implantaten

Op plaatsen waar het niet meer mogelijk is om op de conventionele manier een brug te maken kunnen implantaten uitkomst bieden. Door op geselecteerde plaatsen een implantaat aan te brengen kan er alsnog een brug vervaardigd worden.

17. Implantaten

Beginsituatie

18. Implantaten

In de onderkaak zijn twee implantaten
geplaatst.

19. Implantaten

Détail van één van de implantaten.

20. Implantaten

In de implantaten zijn twee opzetstukken
geplaatst.

21. Implantaten

Op de opzetstukken wordt de brug bevestigd.

22. Implantaten

Het röntgenbeeld 2 jaar na implantatie

 

Enkelvoudige tandvervanging op implantaat

Indien door een ongeval een tand verloren is gegaan kan voor herstel gekozen worden voor een vervanging op een implantaat.

23. Implantaten

Beginsituatie.

24. Implantaten

Het implantaat is geplaatst en een speciaal gevormd opzetstuk is aangebracht.

25. Implantaten

Over het opzetstuk wordt de kroon geplaatst.

 

Het röntgenbeeld na afloop van de behandeling.

26. Implantaten